.

V sobotu 24. června jsem oficiálně otevřel opravenou budovu špýcharu pro parkování veteránů.

Oficiálně jsme vrata budovy otevřeli ve 14.00, nicméně již dlouho před tím byl uvnitř čilý ruch. Rozmístění veteránů do jednotlivých pater, příprava stolečků pro raut, dorazila společnost, která připravila pro hosty raut…..

Na akci dorazilo mnohem více hostů, než jsem plánoval, ale o to byla celá akce živější. S hosty jsem procházel celý objekt přes vlastní parkovací stání, do prostoru prezentačního sálu, seznámil se zázemím. Ale více než text, je dobré se podívat na průběh na fotografiích

 

Pro akci jsem měl připravenou krásnou plachtu, aby nás návštěvníci našli bez problémů, ale bohužel v rámci dopoledního stresu se mi podařilo plachtu poškodit. Tedy, ano, je to pověšené nakřivo, ale to není chyba, takto to bylo míněno 🙂

Všem, kteří s přípravou pomohli, ještě jednou děkuji. Jejich nasazení bylo obrovské. Nezapomenu poděkovat za přípravu rautu společnosti Foodway catering a také Milanu Řehákovi, který prezentované fotografie pořídil.

Pokud jste akci propásli, nebojte. Další akce ještě budou následovat, těšte se……

 

Petr Burcal